T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady

S tradicí od roku 1887
T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady
Vzájemnost

Sokol za protektorátu

Jde o dizertační práci starosty jednoty PhDr. Jana B. Uhlíře, Ph.D., kterou v roce 2005 obhájil na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; jedná se o nejobsáhlejší text věnovaný domácímu sokolskému protinacistickému odboji od pádu Třetí říše. K jeho uveřejnění na stránkách T. J. Sokol Praha - Královské Vinohrady dochází v souvislosti se 100. výročím vzniku Československé republiky z úcty k hrdinům, kteří v době existence Protektorátu Čechy a Morava obětovali životy své a svých rodin v naději ve znovuobnovení Československa v předmnichovských hranicích.

 

1. Název

1.a Obsah

1.b Úvod

2.  Rozbor pramenů a literatury

3. Prolog

4. ČOS v české protektorátní společnosti

5. Obec sokolská v odboji

6. Sokolové v rámci první rezistenční garnitury

7. Sokolové v rámci druhé rezistenční garnitury

8. Na sklonku Neurathovy éry

9. Příklad každodennosti

10. V Heydrichově stínu

11. Atentát

12. Sokolská rezistence v pohledu SD a gestapa

13. Shrnutí

14. Seznam zkratek

15. Prameny a literatura

16. Příloha 1 - Pomnichovské ztráty ČOS

17. Příloha 2 - Rezignační projev S. Bukovského

18. Příloha 3 - Vzpomínka R. Konečného na J. Uhra

19. Příloha 4 - Vzpomínka J. Juny na věznění v Osvětimi

20. Příloha 5 - Sokol očima Jiřího Smichowského

21. Příloha 6 - Zpráva H. H. Geschkeho o stavu šetření atentátu na R. Heydricha

22. Příloha 7 Dálnopis H. U. Geschkeho o dopadení L. Vaňka

23. Příloha 8 - Jindra - Závěrečná zpráva gestapa

24. Příloha 9 - Causa Vaněk - dopis vdovy po J. V. Kellerovi

25. Příloha 10 - Causa Vaněk - dopis K. Pospíšila

 

 

 

 

 

.

Začněte u nás cvičit
Pronajměte si prostor na sport
Staňte se naším partnerem