9_20240309_184729.jpg

Vyjádření Výboru T.J. a Otevřený dopis ke kauze podvodu na ČOS

Výbor Tělocvičné Jednoty se na svém jednání 6. 3. zabýval kauzou vedení České obce Sokolské.

Kromě mediálních a finančních dopadů má celá kauza negativní dopad také na přípravu XVII. všesokolského sletu. Finanční prostředky Jednoty nejsou touto kauzou ovlivněny.

Výbor také zaujal stanoviska a přijal následující doporučení pro vyslance Župy Jana Podlipného:

  • Výbor považuje za vhodné, v případě že starostka sestra Hana Moučková neodstoupí ze své funkce sama, aby vyslanci Župy hlasovali pro její odvolání;
  • Vzhledem k možným ohrožením příprav a průběhu XVII. všesokolského sletu Výbor nepovažuje za vhodné, aby byl společně se sestrou Hanou Moučkovou odvolán i zbytek členů předsednictva ČOS;
  • Výbor ČOS konaný na podzim 2024 by měl být výborem volebním na zbytek řádného volebního období.

Celou zprávu a otevřený dopis členům Jednoty ve věci kauzy vedení ČOS uvádíme níže:

Vážené sestry, vážení bratři

Výbor se na své schůzi dne 6. 3. 2024 zabýval kauzou vedení ČOS.

Chceme ujistit naše členy, že finanční prostředky naší jednoty nebyly touto kauzou ovlivněny.

Dále vás chceme ujistit, že kontrolní mechanismy v jednotě jsou nastaveny v dostatečné míře na všech úrovních.

Informace o hospodaření jednoty budou předneseny na Valné hromadě dne 25. 4. 2024 ve Zprávě o hospodaření a ve Zprávě kontrolní komise.

Výbor doporučuje vyslancům župy, aby v případě, že starostka sestra Hana Moučková neodstoupí sama, hlasovali pro její odvolání.

Zároveň nepovažujeme za vhodné odvolání ostatních členů předsednictva ČOS s ohledem na možnost ohrožení příprav a průběhu XVII. všesokolského sletu.

Výbor doporučuje, aby podzimní výbor ČOS byl výborem volebním na zbytek řádného volebního období.

Praha dne 7. 3. 2024

Výbor Tělocvičné jednoty
Sokol Praha Královské Vinohrady