Informace o TJ

Sokol Praha Královské Vinohrady je jednou z největších sokolských jednot v Praze, ale i největším sokolským areálem na světě. V odboru všestrannosti a v 4 sportovních oddílech sdružuje téměř 1 500 členů všech věkových kategorií.

4_20240304_225239.jpg

T. J. Sokol Praha - Královské Vinohrady je jako základní organizační jednotka České obce sokolské (ČOS) spolu s mnohými dalšími jednotami sdružená v sokolské župě Jana Podlipného.

Česká obec sokolská (ČOS) je dobrovolný a nezávislý demokratický spolek. Organizačními jednotkami tohoto spolku jsou tělocvičné jednoty Sokol a sokolské župy. Základní organizační jednotkou ČOS je jednota sdružená v sokolské župě. Župa je sdružení jednot v rámci příslušného kraje.

Areál TJ SKV zahrnuje 46 000m³ sálových prostor a 22 000m³ prostor ostatních a představuje tak největší sokolovnu na světě. Její součástí je rovněž plavecký bazén, jediný svého druhu na Praze 2. Na přilehlých pozemcích je situováno velké letní cvičiště a dvě další univerzální hřiště.

Základní kontaktní a fakturační informace

NázevTělocvičná Jednota Sokol Praha - Královské Vinohrady
AdresaPolská 2400/1a, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
00200191
DIČCZ00200191
Číslo účtu213151187/0300 (ČSOB, a. s.)
Datová schránkan49fqqn