Historie a vzdělávání

Historie Sokola Vinohrady a odbor Vzdělavatelů

Sokol byl na Královských Vinohradech založen necelých šest let po jejich povýšení na město - 27. února 1887. Ačkoliv se od prvopočátku stal jedním z nejvýraznějších kulturně společenských a tělovýchovných center, jehož přesah do širokého okolí je nesporný, hledání definitivního místa pro cvičení se protáhlo na více než půlstoletí. Současná sokolovna byla budována od roku 1938. Kvůli nacistické okupaci (v letech 1941 - 1945 sloužila jako lazaret říšské branné moci a SS) byla do užívání předána až v roce 1946. Tato stavba je příkladem jedné z nejčistších pražských funkcionalistických staveb přelomu 30. a 40. let minulého století.

V roce 1949 byl celý areál svěřen do rukou komunistické tělovýchovy a pod hlavičkou TJ Sokol ČKD Stalingrad a dalších organizací podobného typu (TJ Bohemians ČKD Praha) fungoval až do roku 1991, kdy byl opět vrácen do sokolských rukou. Zatímco při poúnorové likvidaci Československé obce sokolské měla vinohradská jednota více než 12 000 členů, dnes je jejich počet 1 500. I tak patří v rámci ČOS k největším jednotám.

Vedle sokolské všestrannosti zahrnuje sportovní oddíly atletiky, florbalu, basketbalu, moderní gymnastiky, badmintonu a sálového fotbalu. Kulturní složku reprezentují pěvecký sbor, taneční kroužek a loutkové divadlo Bubeníček. V současné době představuje prioritu vedení jednoty obnova vnitřních i vnějších prostor sokolovny, především pak letního cvičiště a pozvolný návrat k nosným hodnotám původní ČOS, mezi něž nesporně patří maximální otevření se veřejnosti.

Z nejvýznamnějších členů vinohradského Sokola lze jmenovat žákyni Emy Destinnové, operní pěvkyni Jarmilu Novotnou, sportovního gymnastu, mistra světa z roku 1931 a vítěze berlínské Olympiády 1936 ve cvičení na kruzích Aloise Hudce nebo div. gen. Hugo Vojtu, jednoho ze zakladatelů vojenské odbojové organizace Obrana národa a jejího prvního zemského velitele v Čechách, který se spolu s arm. gen. Josefem Bílým stal prvním popraveným důstojníkem v hodnosti generála po nástupu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v roce 1941.

Kontaktní osoby

RNDr. Vladimír Richter Csc.

Vzdělavatel

16_20240305_202722.jpg