Smíšený pěvecký sbor Gaudium

Smíšený pěvecký sbor Gaudium byl založen v roce 1988 sbormistry Vladislavem a Zdenou Součkovými, kteří ho po celou dobu jeho trvání také umělecky i organizačně vedou. Základem sboru se při jeho vzniku staly zejména bývalé členky dětského pěveckého sboru RADOST PRAHA. Počet členů se nyní pohybuje kolem 50 osob. Sbor se schází pravidelně 1x týdně ve středu večer na 2 hodiny.

Smíšený pěvecký sbor GAUDIUM PRAHA pravidelně koncertuje v Praze i na dalších místech ČR, účastní se festivalů pěveckých sborů, často vyjíždí na umělecké zájezdy do zahraničí a v Praze pořádá koncerty se zahraničními pěveckými sbory. Natočil také již několik CD.

Sbor pravidelně spolupracuje s klavíristkou a korepetitorkou ND Jitkou Nešverovou a orchestrem Piccola orchestra Marka Valáška, pedagoga Pražské konzervatoře

Zpívá skladby nejrůznějších žánrů od děl duchovních a klasické polyfonie z období baroka a renesance až po současné autory. Na repertoáru jsou též standardní písně klasické sborové tvorby, černošské spirituály, a písně lidové.

Členové sboru jsou i členy T. J. Sokol Praha - Královské Vinohrady.

Ve svých řadách uvítá sbor každého, kdo rád zpívá a je ochoten sborovému zpěvu věnovat svůj čas pod odborným vedením zkušených sbormistrů.

Seznam dokumentů

T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady

Smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha

Zpět na Historie a vzdělávání